Van groei naar bloei!

Jaarverslag 2022

In het  Jaarverslag 2022 van Sophia Scholen vindt u onze verantwoording door middel van een bestuursverslag en de jaarrekening 2022.