Algemene voorwaarden

Op Sophia Scholen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

  • De Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2014
  • De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2014
  • De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2014