Voor ieder kind een plek!

Passend Onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Onze scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Maximale zorg
Scholen arrangeren zorg en begeleiding binnen de mogelijkheden van het toegekende schoolbudget en proberen op deze wijze de leerlingen de maximale zorg en begeleiding te bieden. Zo’n arrangement bestaat bijvoorbeeld uit begeleiding van een deskundige, specifiek lesmateriaal of het aanpassen van de werkplek van de leerling. Dat kan op de reguliere basisschool zijn of op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Samenwerkingsverband
De scholen worden in de uitvoering van passend onderwijs ondersteund door het Samenwerkingsverband ´Duin- en Bollenstreek.