Regelingen

Binnen Sophia Scholen zijn de  Klokkenluidersregeling Sophia Scholen 2021.pdf
en   Integriteitscode Sophia Scholen 2021.pdf van toepassing.

In de Klokkenluidersregeling staat onder andere beschreven wat de procedure is wanneer een vermoeden van misstand bestaat.
In de context van de integriteitscode zijn de kernwaarden een richtsnoer voor integer handelen en de interne en externe omgangsvormen.