Sponsorbeleid

Alle Sophiascholen hanteren het  Sponsorbeleid Sophia Scholen . Dit is gebaseerd op onze kernwaarden en het convenant van de PO Raad dat in februari 2020 is geüpdate en dat onderschreven is door het ministerie en de onderwijskoepelorganisaties. In het sponsorbeleid lees je de uitgangspunten.