Van groei naar bloei!

Over ons

Onze scholen verzorgen uitdagend en toekomstgericht onderwijs in een veilige, gezonde omgeving. Onderwijs waar wij trots op zijn. Onderwijs waarin vertrouwen en duurzaamheid centraal staan, waar onze leerlingen steeds meer eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling en zich voorbereiden op hun toekomst. Onderwijs dat verwondert en dat aansluit bij onze creatieve en ondernemende regio.

De koers van Sophia Scholen staat beschreven in het  Koersplan Sophia Scholen 2018 - 2022 def.pdf


Een samenvatting hiervan is gevisualiseerd:


Het College van Bestuur heeft begin 2020 de vier pijlers uit het koersplan herijkt:  Strategisch beleidsplan herijking vier pijlers.pdf


Hierbij gaat het om:

  1. Kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen met een stabiele opbrengst op alle scholen 
  2. Een verscheidenheid aan scholen die onderscheidend zijn door een divers aanbod 
  3. Duurzame verbinding met al onze partners 
  4. Het zijn van een betrouwbare, professionele en veilige organisatie

Een nieuw strategisch beleidsplan zal eind 2021 worden vastgesteld.