Centraal Bureau

Directeur

John de Leeuw

Directeur Centraal Bureau

Communicatie en (Bestuurs)secretariaat

Sietske Barnhoorn

Communicatieadviseur

Natascha Passchier

Bestuurssecretaris

Jeanette van Starkenburg

Management Assistent

Onderwijs & Kwaliteit

José Termond

Manager Onderwijs & Kwaliteit en Manager HR

Jolanda Duindam

Adviseur Onderwijs & Kwaliteit

Mariëlle Smits

Adviseur Onderwijs & Kwaliteit

HR

Esther Schreve

Sr. HR (beleids)adviseur

Sigrid Keuning

HR Adviseur

Myrna Demmers

HR Adviseur

Nina Romsom

Recruiter

Carin van den Burg

Medewerker Personeelsadministratie en applicatiebeheer

Karin Zwetsloot

Administratief medewerker HR

Margreet Verdoes

Bovenschools (school)opleider/coach

Marjon Heintjes

Bovenschools (school)opleider/coach

Facilitaire Zaken

Alexander van der Pol

Manager Huisvesting en Manager Financiën

Jan Bos

Projectleider Huisvesting

John Kaptein

Adviseur Huisvesting a.i.

Sonja Koemans

Facilitair Adviseur en Contractmanager

Imco van der Woude

Projectmanager Beheer en Onderhoud

Marloes de Vetten

Adviseur Onderwijs & ICT

Financiën

Alexander van der Pol

Manager Huisvesting en Manager Financiën

Kim de Smit

Controller

Frank van Maren

Adviseur Financiën

Joyceline Duijndam

Adviseur Financiën

Geeske de Vreugd

Administratief medewerker Financiën