Besturingsfilosofie

Met onderstaande besturingsfilosofie expliciteert het College van Bestuur de principes die zij hanteren om richting te geven aan de stichting. Op deze principes zijn zij aanspreekbaar.

1. Het doel bepaalt onze koers, niet de regels

Wij zijn een door waarden gedreven organisatie die maatschappelijke doelen nastreeft. Die doelen inspireren en geven richting. Regels, zowel externe als interne, bepalen weliswaar de mogelijkheden maar niet de koers. Het behalen van onze maatschappelijke doelen kan op verschillende manieren.

2. Experimenteren in plaats van fiatteren

Wij stimuleren professionele autonomie. Dat vergt ruimte krijgen én nemen. Dat betekent soms iets proberen zonder het vooraf te laten accorderen. Iets nieuws doen zonder te weten of het werkt. Creativiteit wordt beloond. Iedereen mag voorstellen doen over alle aspecten van ons werk en onze organisatie.

3. Driehoeksrelatie scholen, bestuur en bureau

Scholen, bestuur en bureau hebben elk hun rol en onderling unieke relaties. Er is een scheiding tussen bestuur (wat) en organisatie (hoe). Het bestuur is verantwoordelijk voor het stichtingsbeleid. Scholen kiezen daarbinnen hun eigen richting. Het bureau ondersteunt, monitort en adviseert de scholen en het bestuur.

4. De school is de primaire eenheid

De school is de primaire organisatie-eenheid. De schooldirecteur heeft positie, geeft leiding en neemt verantwoordelijkheid voor alle aspecten van de school. Dat is integraal schoolleiderschap. De samenwerking van scholen wordt ondersteund door het bureau en geleid door het bestuur. Samen zijn wij Sophia.

5. Oog voor omgeving

Wij staan midden in de wereld. Onze scholen verzorgen onderscheidend onderwijs aan leerlingen en betrekken hun ouders daarbij. Wij hebben oog voor de positie van belanghebbenden, zoals andere onderwijsaanbieders, kinderopvang en gemeenten. Wij nemen verantwoordelijkheid binnen de regio en de sector. Wij verantwoorden ons aan de interne en de externe toezichthouder en hechten waarde aan medezeggenschap.