Van traditie naar ambitie!

Missie en Visie


Missie: Van traditie naar ambitie!

Met 28 basisscholen in de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Hillegom, Lisse en Katwijk zijn we de grootste aanbieder van primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. We dragen zorg voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder onderwijs, of een samenwerking daarvan. 

We verzorgen uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op individuele mogelijkheden en leerbehoeften. Sophia Scholen staat voor een veilige leer- en werkomgeving waar leerlingen en medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien.


Visie
  • Wij bereiden kinderen voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving.
  • Wij bieden onze individuele leerlingen passend en opbrengstgericht onderwijs.
  • Wij bieden een veilige leeromgeving, die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en kinderen tot hun recht laat komen.
  • Wij bieden onderwijs dat is afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.
  • Wij zien ouders als partners, luisteren goed naar hen en verschaffen heldere feedback over de ontwikkelingen van leerlingen.
  • Wij bieden in de dorpen een divers onderwijsaanbod en bieden ontplooiingsmogelijkheden aan scholen die onderscheidend willen zijn.
  • Wij bereiden onze medewerkers voor op hun toekomst binnen de stichting en bieden hen opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden die aansluiten bij ieders talenten en leerbehoeften.
  • Wij faciliteren dit alles vanuit een professioneel en dienstverlenend bureau.
  • Wij gaan hierbij uit van onze kernwaarden, zij zijn ons ethisch kompas.

Kernwaarden

Binnen Sophia Scholen staan vijf kernwaarden centraal. Deze maken deel uit van onze organisatiecultuur en vormen hiermee de basis voor alles wat wij doen.