Koersplandoelen


Speerpunten in 2024 zijn:

 1. Schoolpleinen zijn groen en nodigen uit tot bewegen.
 2. Onderzoek naar afschaffen ouderbijdrage.
 3. Verzuim verlagen naar 4,5%.
 4. Samenstellen bovenschoolse leerlingenraad.
 5. Onderzoek naar veranderen schooltijden.
 6. Lerende netwerken worden opgestart.
 7. HR-beleid en mobiliteit stimuleren.
 8. Circulair materiaalgebruik.

In 2023 hebben wij de volgende koersplandoelen gerealiseerd:

 1. Samenwerking PO-S(B)O voor inclusiever onderwijs: Atlasklas in Voorhout gerealiseerd & Het Elftal bij De Wereld.
 2. Samenwerkingsagenda PO-VO opgesteld met Stichting Fioretti Teylingen en convenant met andere schoolbesturen D&B opgesteld over dit onderwerp.
 3. Medewerkersbijeenkomst over duale banen gehouden met BLOS.
 4. VVE-beleid van alle gemeenten geactualiseerd en gedeeld met de scholen.
 5. Actief bijgedragen aan de nieuw vastgestelde norm basisondersteuning in ons samenwerkingsverband.
 6. NT2-expertise team samengesteld en actief ingezet.
 7. Duidelijkheid over leerlijn W&T, Schapendel voorloperschool in doorgaande lijn met Northgo.
 8. Advies over benutten lokalen en behoefte voor kinderopvang in elk gebouw gereed.
 9. Teamprofessionalisering gericht op professionele cultuur staat in elk schoolplan beschreven.
 10. Zij-instromers vast onderdeel van ons personeel en beleid herijkt.
 11. Beter overleg over aanstelling: pilot uren-uitbreiding gerealiseerd.
 12. Vijf scholen aangesloten bij een partnerschap Samen Opleiden (opleidingsschool) met PABO.
 13. Regionale samenwerking personeelstekort: open dag op 22 maart gerealiseerd.
 14. Gezamenlijke visie internationale school met andere schoolbesturen PO en VO in Noordwijk gerealiseerd.

In 2022 hebben wij de volgende koersplandoelen gerealiseerd:

 1. Alle medewerkers ontvingen een laptop.
 2. Bestuur kreeg de waardering GOED.
 3. 1 school kreeg de waardering GOED.
 4. Drie scholen zijn Opleidingsschool.
 5. In elke kern wordt Engels gegeven vanaf groep 1.
 6. Meer dan 11 uur onderwijstijd gepland.
 7. Voltijds HB.
 8. Op elke school is er minimaal 1 chromebook aanwezig per 2 bovenbouwleerlingen.
 9. In 4 kernen zijn er AB-scholen.
 10. Een deel van het eigen vermogen is aan onderwijs besteed.
 11. In-company opleiding gedragsspecialist gerealiseerd.