Koersplan 2022-2026


Ons basisonderwijs heeft een enorme impact. Het biedt onze leerlingen een fundament om te ontwikkelen tot mondige en zelfstandige burgers. 

Wij willen iedere leerling een ruim voldoende basis bieden, ongeacht afkomst, omgeving en steun thuis en zien het als onze plicht om van al onze leerlingen hoge verwachtingen te hebben, hen op weg te helpen en mee te geven wat ze nodig hebben.

Een grote, waardevolle opdracht die we met beide handen aangrijpen. In ons Koersplan 2022-2026 leest u hoe we hier de komende vier jaar met elkaar invulling aan geven.

Een visuele samenvatting is weergegeven in onderstaande visual van Maaike van Hal.