Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad


De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad brengt advies uit over of stemt in met besluiten op bestuurlijk niveau. In de GMR zijn zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigd. 

Voorzitter: Merel Gille
Secretaris: Esther Neve

Contact opnemen met de GMR kan per e-mail:  gmr@sophiascholen.nl.