College van Bestuur


Eveline Driest: Voorzitter College van Bestuur


Aandachtsgebieden:

 • Onderwijskwaliteit en identiteit
 • HRM en professionalisering (incl. RAP-regio)
 • Samenwerkingsverband Passend onderwijs, Hogescholen en Universiteiten 
 • Gemeenten (LEA), PO- & VO-besturen, Sector

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Samenwerkingsraad, SWV Duin- en Bollenstreek PO
 • Lid Klankbordgroep Katholiek Onderwijs (Verus) 
 • Lid Verenigingscommissie Kwaliteit (PO Raad)
 • Bestuurslid Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs (SSKO)
   
Dimitri Griffioen: Lid College van Bestuur


Aandachtsgebieden:

 • Financiën
 • Huisvesting, Facilitair & ICT
 • Gemeenten (OOGO), PO- & VO-besturen, Kinderopvang
 • Vorming onderwijsregio