College van Bestuur


Omar Ramadan: voorzitter College van Bestuur


Aandachtsgebieden: 

 • Financiën
 • Huisvesting
 • Gemeenten
 • Communicatie

Nevenfuncties:

 • Lid Algemeen Bestuur PO Raad
 • Lid Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht Levvel Jeugdhulp

 

Eveline Driest: lid College van Bestuur


Aandachtsgebieden:

 • Onderwijs
 • Kwaliteit
 • Identiteit
 • HRM

Nevenfunctie:

 • Voorzitter SWV Duin- en Bollenstreek PO
 • Lid jury Excellente Scholen (deeljury PO)
 • Lid Klankbordgroep Katholiek Onderwijs (Verus)