College van Bestuur


Omar Ramadan: voorzitter College van Bestuur


Aandachtsgebieden: 

 • Financiën
 • Huisvesting
 • CAO en arbeidsvoorwaarden
 • Gemeenten, Kinderopvang, PO- & VO-besturen, Sector
 • Externe communicatie, werving & selectie

Nevenfuncties:

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Levvel Jeugdhulp
 • Lid Algemeen Bestuur PO Raad
 • Lid Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam
 • Lid Verenigingscommissie Arbeid PO Raad

 

Eveline Driest: lid College van Bestuur


Aandachtsgebieden:

 • Onderwijsvisie en -kwaliteit
 • Identiteit
 • HRM en professionalisering
 • Samenwerkingsverband, Hogescholen en Universiteiten 
 • Interne communicatie

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Samenwerkingsraad, SWV Duin- en Bollenstreek PO
 • Lid Klankbordgroep Katholiek Onderwijs (Verus) 
 • Lid Verenigingscommissie Kwaliteit (PO Raad)
 • Bestuurslid Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs (SSKO)