Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht bestaat uit:
 
 • de heer M.E.V. Schippers (voorzitter RvT),
  voorzitter remuneratiecommissie 

 • de heer A. van der Bijl (vice-voorzitter RvT),
  voorzitter huisvestings- en auditcommissie

 • de heer E.E.E. Bessem,
  lid remuneratiecommissie en lid huisvestings- en auditcommissie

 • mevrouw J.C. Teunissen,
  voorzitter commissie onderwijs en kwaliteit

 • mevrouw A. Barten
  lid commissie onderwijs en kwaliteit
   

Commissies

De Raad van Toezicht (RvT) kent verschillende RvT-commissies. Deze commissies dienen ter ondersteuning van
de toezichthoudende-, de beleidsvormende, besluitvormende en de werkgeversrol van de RvT.
Er is sprake van een commissie onderwijs en kwaliteit, een remuneratiecommissie en een huisvestings- en auditcommissie.