Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht bestaat uit:
 
  • de heer M.E.V. Schippers (voorzitter)

  • mevrouw J.D.G. van Heeswijk-Vergouwen

  • de heer S. Miedema

  • de heer A. van der Bijl

  • de heer E.E.E. Bessem


Commissies

De Raad van Toezicht (RvT) kent verschillende RvT-commissies. Deze commissies dienen ter ondersteuning van de toezichthoudende-, de beleids-/besluitvormende en de werkgeversrol van de RvT. Er is sprake van een onderwijs-, remuneratie- en auditcommissie.