Een veilig leef- en leerklimaat!

Sociale veiligheid

Een veilige omgeving is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Hoe gaan wij met elkaar om? Welke waarden en normen vinden wij belangrijk?  Wat doen we als er sprake is van ongewenst gedrag?

Het  beleidsplan sociale veiligheid beschrijft hoe alle betrokkenen met elkaar omgaan in het kader van sociale veiligheid en hoe deze onderwerpen zijn verankerd in de praktijk van onze scholen.

Is er sprake van een incident, dan biedt het beleid concrete handelingsadviezen en maatregelen om verdere escalatie te voorkomen en het sociaal veilige klimaat te herstellen. Het is een fundament waarop teruggevallen kan worden als het nodig is.

Het beleidsplan sociale veiligheid is de basis voor een veilig leef- en leerklimaat voor leerlingen, hun ouders en de schoolprofessionals. Dit vinden wij enorm belangrijk. Daarnaast voldoen we hiermee aan de geldende wet- en regelgeving.