Er is altijd een oplossing!

Klachtenregeling

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het realiseren van veilige scholen met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had en heeft u een klacht, dan vernemen wij dit graag. De Klachtenregeling Sophia Scholen 2020 2021.pdf  is dan van toepassing. Hiermee streven wij naar een zorgvuldige afhandeling van klachten, waarmee het belang van ouder, leerlingen, personeel en schoolleiding voorop staat.

Contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon en De Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs vindt u hier: Contactgegevens externe vertrouwenspersoon en geschillencommissie.pdf