Meerjarenbegroting 2024-2027


Sophia Scholen heeft een beleidsrijke, integrale  Meerjarenbegroting 2024-2027 met zoals gebruikelijk een focus op het eerste jaar. De meerjarenbegroting wordt jaarlijks herijkt. De kernwaarden van de stichting en de besturingsfilosofie van ons CvB waren richtinggevend voor het opstellen van de begroting. Dat geldt zeker ook voor 'Van traditie naar ambitie', het koersplan 2022-2026

De highlights:

  • Sophia Scholen heeft de krimp gekenterd
  • Financiën onverminderd solide, geen bovenmatig vermogen meer, NPO loopt af
  • Goed personeel verdient een goede beloning