Stel cookie voorkeur in

Onze CAO

Binnen onze branche is de CAO PO 2016-2017 van toepassing. Deze cao blijft in het schooljaar 2017-2018 van kracht. Voor het gemak lees je hier de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige CAO.


Ontstaan CAO 2016-2017

Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, FvOv en AVS anderzijds hebben op woensdag 27 april 2016 een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgesloten. De partijen zijn tot een akkoord gekomen, waarbij de kwaliteit en continuïteit van het primair onderwijs zo goed mogelijk gegarandeerd wordt.

Meer info:
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/onderhandelaarsakkoord-voor-cao-primair-onderwijs