Stel cookie voorkeur in

Sophia Scholen tekent Vitaliteitsakkoord

02-07-2020

De Vereniging Sport en Gemeenten heeft de Teylingse aanpak van het Lokale Sportakkoord –het Vitaliteitsakkoord- goedgekeurd! In het Lokale Sportakkoord staat hoe Teylingen de ambities uit het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 is gesloten, wil realiseren. Er is budget verkregen voor de uitvoering van het akkoord. Sophia Scholen heeft zich verbonden aan het plan en mede ondertekend, evenals Stichting de Combibrug, Stiwa, Welzijn Teylingen, Rabobank en vv Ter Leede. Het blijft mogelijk voor andere partijen om ook aan te sluiten. 

Gebundelde krachten

In veel gemeenten behelst het Lokale Sportakkoord alleen sporten en bewegen. In Teylingen is het Vitaliteitsakkoord uitgebreid met onderwerpen uit het preventieakkoord en de Nota Volksgezondheid. Sport is namelijk niet alleen een doel, maar ook een middel om vitaler te worden, minder eenzaam te zijn, te integreren et cetera. Door nauwe samenwerking tussen verschillende partijen ontstaat een breed gedragen aanpak om Teylingen vitaler te maken.

Meerjarige aanpak

Sportformateur Gerben van Duin begeleidt het proces om te komen tot een meerjarige aanpak. Hij ging begin maart in twee kernen (Warmond en Voorhout) om tafel met Teylingse scholen, zorginstellingen, verenigingen en ondernemers. Daar kwam veel informatie en enthousiasme vrij. Iedereen wil eigenlijk zijn steentje bijdragen om Teylingen vitaler te maken.