Stel cookie voorkeur in

Leerling groep 8 bedenkt naam nieuw Kindcentrum in Sassenheim

08-06-2020

Een nieuwe school, een nieuwe naam. Basisscholen Kinderburg en Rank in Sassenheim, beide onderdeel van Sophia Scholen, gaan na een intensief fusietraject, waarbij de kinderen, medewerkers, ouders en omwonenden betrokken zijn, op in Kindcentrum Het Sterrenwerk. Hierin werken ze intensief samen met Trias Kinderopvang.

Nieuwe naam

Thijs uit groep 8 heeft de naam Het Sterrenwerk bedacht. Iedereen heeft namen mogen bedenken en van alle ideeën is deze naam gekozen. Een krachtige naam die verwijst naar vertrouwen en geloof in kinderen. Iedereen is een ster op zijn eigen manier.

Visie

Er is sprake van een gestructureerd en bekend dagritme waarbij de kernvakken taal, lezen en rekenen centraal staan. Daarnaast krijgen creatieve, culturele en sportieve vaardigheden veel aandacht in het thematische aanbod. Er is bijvoorbeeld veel ruimte voor kunst(geschiedenis) en expressie. Tevens worden de kinderen uitgedaagd om de wereld te ontdekken en daaraan een positieve en duurzame bijdrage te leveren. Een bewuste houding ten opzichte van het milieu zal over een aantal jaar ook terug te zien zijn in het nieuwe schoolgebouw, het plein en de gekozen materialen.

Het team van Het Sterrenwerk is ervan overtuigd dat kinderen de wereld ervaren als geheel. Er is daarom gekozen om te gaan werken met de Jeelo methode. Hierin staat ontdekkend en onderzoekend leren centraal. “Kinderen leren verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en in de wereld om hen heen”, vertelt Adelheid Bierman, directeur van het Sterrenwerk, enthousiast. Het nieuwe Kindcentrum is de eerste en tot nu toe enige in de Duin- en Bollenstreek die de Jeelo methode toepast.

Nieuwbouw

In het schooljaar 2020-2021 worden de kinderen en het team nog verdeeld over twee locaties. De onderbouw krijgt les aan de Antoniuslaan, groep 5 t/m 8 aan de Knorrenburglaan. Daarna verhuist iedereen voor een tijdelijke periode naar de Antoniuslaan. In die periode wordt er een prachtig nieuw Kindcentrum gebouwd aan de Knorrenburglaan. “Ook ons nieuwe gebouw zal de warmte en geborgenheid uitstralen, die ouders en kinderen nu ook ervaren”, vertelt Bierman. “Dat hoort bij ons.”

Zorg voor elkaar

Uniek is de samensmelting van de twee geloofsovertuigingen Protestants-Christelijk en Rooms-Katholiek. “De nadruk ligt met name op het naleven van normen en waarden, het zorgen voor elkaar en het vieren van feesten uit beide stromingen”, licht Bierman toe. “Daarnaast hebben we uiteraard respect voor andere geloven en rituelen. Kinderen groeien op in een multiculturele samenleving en dat is enorm waardevol.”