Stel cookie voorkeur in

Wakersduin en Zeehonk smelten samen tot lees- en cultuurschool

26-05-2020

Sophia Scholen kiest voor één fusieschool in Noordwijk aan Zee, waar Zeehonk en Wakersduin in opgaan. Dat is de uitkomst van het fusie-onderzoek waar een interne projectgroep van Sophia Scholen zich de afgelopen periode over heeft gebogen.

Eén fusieschool

De wens is om één fusieschool te huisvesten op de huidige Wakersduinlocatie. Een brede school voor kinderen van 0-12 jaar, waar kwalitatief goed onderwijs en voor-, tussen- en naschoolse kinderopvang geboden wordt. Alles onder één dak, met “één loket” en een afgestemd pedagogisch beleid. Dat is de kracht van een brede school. Een PC-basisschool met kinderopvang die voldoet aan de laatste onderwijsontwikkelingen en afgestemd wordt op het onderwijs van nu én de toekomst.

Het robuuste gebouw staat dichtbij het strand, met voldoende ruimte voor ruim 300 leerlingen. “De beoogde fusieschool wordt een lees- en cultuurschool”, vertelt Anne Marie van Lanen, interim directeur van de huidige Wakersduin en Zeehonk, enthousiast. “Taalbeheersing en cultuurexpressie zijn essentiële onderdelen. Met taal leren we onze leerlingen om hun gedachten en emoties te verwoorden en vast te leggen in verhalen. Met cultuuronderwijs leren ze uitdrukking te geven aan hun gedachten en emoties. Zo helpen we onze leerlingen bij hun ontwikkeling tot moderne en zelfstandige burgers.”

Het strand als achtertuin

Er is veel aandacht voor de basisvakken. De school zet daarnaast in op vaardigheden zoals nieuwsgierigheid, creativiteit en experiment. Het strand als achtertuin draagt hier zeker aan bij. Het biedt de mogelijkheid om onderwijs in de gezonde buitenlucht te verzorgen, zoals gymles, culturele vorming of biologie. “De natuur als klaslokaal hoort bij een omgeving als de Duin- en Bollenstreek en biedt mooie kansen”, aldus Van Lanen. De bevlogen teams, met o.a. specialisten op het gebied van ICT, Engels, rekenen, hoogbegaafdheid en zorgleerlingen zijn enthousiast en zien vooral kansen door de samenwerking.

Aanleiding fusie

“Al geruime tijd wordt er gesproken over een mogelijke fusie tussen de basisscholen Zeehonk en Wakersduin”, vertelt Omar Ramadan, voorzitter College van Bestuur van Sophia Scholen. “Op beide scholen loopt het leerlingenaantal geleidelijk terug. De bekostiging van twee afzonderlijke scholen staat daarmee onder druk.” Op dit moment is het voorgenomen fusiebesluit van het bestuur ter instemming verzonden aan de medezeggenschapsraden van de twee scholen.