Stel cookie voorkeur in

Sophia verduurzaamt scholen

05-04-2019

Sophia Scholen heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. Samen met nog 12 besturen uit de gemeenten Holland Rijnland, Stichting Schooldakrevolutie, gemeenten en Omgevingsdienst West-Holland hebben wij daarom de Intentieverklaring Schooldakrevolutie getekend. Een investering in zonne-energie en verduurzamingsmaatregelen zoals LED-verlichting, isolatie en energiemanagementsystemen is belangrijk in de tijd waarin we leven.

Samen werken aan de toekomst
Stichting Schooldakrevolutie ontzorgt schoolbesturen. Zij beoordeelt middels een dakscan en een globale scan welke scholen geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en het uitvoeren van andere energiebesparingsmaatregelen. Dit is afhankelijk van onder andere de ligging en de leeftijd van het gebouw. De omgevingsdienst West Holland faciliteert en organiseert regionale bijeenkomsten en wijst scholen op het belang van verduurzaming. Daarnaast levert de omgevingsdienst inhoudelijke expertise. Hierdoor ontstaat een mooie samenwerking.

Voorbeeldfunctie
Door verduurzaming van schoolgebouwen geven gemeenten en schoolbesturen het goede voorbeeld. Wij hopen een stukje bewustwording te creëren in de omgeving en op de scholen. Dat begint letterlijk op school. Stichting Schooldakrevolutie biedt educatiemateriaal met betrekking tot duurzame energie. Leerkrachten en leerlingen kunnen hiermee zelf aan de slag.