Stel cookie voorkeur in

Aansturing Sophia Scholen

14-01-2019

De Raad van Toezicht en beide bestuurders van Sophia Scholen, Sylvia Spierenburg en Ronald de Groot, hebben in gezamenlijk overleg besloten afscheid van elkaar te nemen. Graag bedanken wij Sylvia en Ronald hierbij voor hun inzet en verdiensten voor Sophia Scholen. Onder hun verantwoordelijkheid is onder andere de fusie tussen PCPO en Sophia succesvol gerealiseerd, staat de stichting er financieel solide voor en is er tevens in de afgelopen periode voortgang geboekt in de ontwikkeling van goed onderwijs.
 
Vanaf vandaag is de heer Floris Dekker gestart als interim-bestuurder van Sophia Scholen. Floris heeft jarenlange ervaring in het onderwijs, onder meer als leerkracht, directeur en bestuurder.
 
Floris Dekker: “Ik kijk er naar uit om als bestuurder mijn bijdrage te leveren aan de positieve lijn die Sophia Scholen na de fusie heeft ingezet, om zo de verdere ontwikkeling van goed onderwijs in Sophia Scholen samen met leerkrachten, medewerkers en directeuren verder vorm te geven.”
 
Ten aanzien van zowel Sylvia Spierenburg als Ronald de Groot geldt dat zij met de komst van de heer Dekker niet langer werkzaamheden zullen verrichten voor Sophia Scholen. 
 
Namens de Raad van Toezicht,
 
WimJan Egtberts
Voorzitter Raad van Toezicht