Begroting 2021

Trots op waar we staan en gemotiveerd om aan de slag te gaan met de verdere ontwikkeling van ons onderwijs!

Centraal staat de professionalisering van onze medewerkers en daarmee ons onderwijs. Ook het werven van leerlingen en het terugdringen van het lerarentekort staan hoog op de agenda. We zijn een bestuur in beweging en investeren in groei.

De schoolplannen van onze 28 basisscholen en het jaarplan van ons Centraal Bureau zijn de basis voor onze begroting 2021.  

Visual gemaakt door Maaike van Hal.