Stel cookie voorkeur in

Missie en Visie

Missie: Van Groei naar Bloei

Sophia Scholen biedt op katholieke, protestants-christelijke en interconfessionele basisscholen uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van alle leerlingen in de regio. In een veilige omgeving voelen kinderen en volwassenen zich gewaardeerd en krijgen ze optimale kansen om zich te ontplooien.

Visie
  • Wij bereiden kinderen voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving.
  • Wij bieden onze individuele leerlingen passend en opbrengstgericht onderwijs.
  • Wij bieden een veilige leeromgeving, die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en kinderen tot hun recht laat komen.
  • Wij bieden onderwijs dat is afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.
  • Wij zien ouders als partners, luisteren goed naar hen en verschaffen heldere feedback over de ontwikkelingen van leerlingen.
  • Wij bieden in de dorpen een divers onderwijsaanbod en bieden ontplooiingsmogelijkheden aan scholen die onderscheidend willen zijn.
  • Wij bereiden onze medewerkers voor op hun toekomst binnen de stichting en bieden hen opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden die aansluiten bij ieders talenten en leerbehoeften.
  • Wij faciliteren dit alles vanuit een professioneel en dienstverlenend bureau.
  • Wij gaan hierbij uit van onze kernwaarden, zij zijn ons ethisch kompas.