Stel cookie voorkeur in

Missie en Visie

Wie zijn wij?

Sophia Scholen is een innoverende organisatie, altijd gericht op kwalitatieve groei. Transparant in bestuur en beheer. Wij faciliteren het onderwijs op schoolniveau en investeren in een professionele organisatie met zowel professionals als vrijwilligers. Betrouwbaar en gerespecteerd, naar buiten toe maar ook intern.

Onze missie

Sophia Scholen verzorgt uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van alle leerlingen in een veilige omgeving, waarin kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen ontplooien en zich gewaardeerd weten.

Onze visie

 • Wij bereiden kinderen voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving.
 • Wij bieden onze individuele leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijsprogramma.
 • Wij bieden een veilige leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die kinderen tot hun recht laat komen.
 • Wij bieden onderwijs dat is afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.
 • Wij beschouwen ouders / verzorgers als partner in onze missie, luisteren goed en verschaffen heldere feedback over de ontwikkelingen van leerlingen.
 • Wij bieden ontplooiingsmogelijkheden voor scholen die onderscheidend willen zijn in hun unieke onderwijsconcept of werkwijze. 
 • Wij bereiden personeel voor op hun toekomst binnen de stichting en bieden hen opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden die aansluiten bij ieders talenten en leerbehoeften.
 • Wij willen hierbij breed gebruik maken van de talenten van zichzelf onderscheidende leerkrachten.
 • Wij willen dit faciliteren met een dienstverlenend bureau, dat de bureaucratie tot een minimum beperkt, de beschikbare financiën verstandig beheert, standaarden aanbiedt en de ervaringen van de voortrekkers communiceert met de overige Sophiascholen.
 • Wij waarderen ieders inbreng en mogelijkheden en schatten deze op waarde.
 • Wij stimuleren de maatschappelijke waarden die bij onze katholieke identiteit passen: Vertrouwen, Respect, Saamhorigheid, Rechtvaardigheid, Zorgzaamheid, Vergeving en bovenal de Verwondering. Lees de beschrijving van onze kernwaarden hier.