Stel cookie voorkeur in

Koersplan

De koers van Sophia Scholen staat beschreven in ons koersplan 2018-2022. Een samenvatting hiervan is gevisualiseerd op de homepage.

Het College van Bestuur heeft begin 2020 de vier pijlers uit het koersplan herijkt. Hierbij gaat het om:

  1. Kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen met een stabiele opbrengst op alle scholen 
  2. Een verscheidenheid aan scholen die onderscheidend zijn door een divers aanbod 
  3. Duurzame verbinding met al onze partners 
  4. Het zijn van een betrouwbare, professionele en veilige organisatie

Een nieuw strategisch beleidsplan zal eind 2021 worden vastgesteld.