Stel cookie voorkeur in

Kernwaarden

Waar staan we voor? Waar geloven we in, wat verbindt ons en wie willen we zijn? Sophia Scholen heeft naast haar visie en missie, zeven kernwaarden als uitgangspunt. Deze kernwaarden laten zien hoe wij binnen de stichting omgaan met kinderen, ouders en medewerkers. 

Vertrouwen
Vertrouwen in jezelf, in elkaar, in het leven en in de toekomst is van fundamenteel belang. Net zoals trouw zijn aan elkaar en aan jezelf. Dit schept veiligheid. Optimisme, hoop op beter, is een sterk katholiek levensgevoel. 

Respect
Wij hebben respect voor eigenheid en uniciteit. Met empathisch vermogen accepteren wij andere opvattingen in een sfeer van vertrouwen, betrouwbaarheid en veiligheid.

Saamhorigheid
Samen staan we sterk en kunnen we situaties verbeteren. We zijn solidair met mensen in nood en willen strijden tegen situaties van onrecht.                                                                                                        

Rechtvaardigheid
Solidair zijn met anderen is een kwestie van eerlijkheid en rechtvaardigheid. Naastenliefde en solidariteit horen daarbij. Zorg hebben voor onze wereld, onze medemensen, natuur en cultuur. Verbondenheid met anderen om samen te bouwen aan een leefgemeenschap, een school. Daarin geven we elk individu vrijheid en levensruimte.

Zorgzaamheid
We hebben aandacht voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen en voor hoogbegaafde kinderen, de zorg voor een veilige school en schoolomgeving. Omzien naar elkaar, dichtbij en verder weg.

Vergeving
We pinnen anderen niet vast op hun fouten, we geven elkaar steeds weer een nieuwe kans.

Verwondering 
Kinderen zijn van nature verwonderd over van alles wat ze zien en ervaren. Verwondering is essentieel in het onderwijs en een fundamentele waarde. Verwondering is de basis van alle wetenschap en van alle levensbeschouwing en religie.