Stel cookie voorkeur in

Jaarverslag 2017

In het jaarverslag van Sophia Scholen vindt u onze verantwoording door middel van het bestuursverslag en de jaarrekening 2017. Het bestuursverslag bevat de verantwoording van het bestuur over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. De jaarrekening bevat de balans per 31 december 2017 en de exploitatierekening 2017.

Het jaarverslag voor PCPO is nog eenmalig apart opgesteld.