Stel cookie voorkeur in

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit:
  • Floris Dekker 
    Interim-bestuurder

Ondersteuning

Het CvB wordt ondersteund en geadviseerd door:

  • het Centraal Bureau 
  • de scholen
  • de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen deze structuur zijn vastgelegd in de Statuten van Sophia Scholen, het Managementstatuut en het Reglement Schoolraad.