Stel cookie voorkeur in

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit:
  • Omar Ramadan, voorzitter College van Bestuur 
  • Eveline Driest, lid College van Bestuur
 Ondersteuning

Het College van Bestuur wordt ondersteund en geadviseerd door:

  • het Centraal Bureau 
  • de scholen
  • de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen deze structuur zijn vastgelegd in de Statuten van Sophia Scholen, het Managementstatuut en het Reglement Schoolraad.

Eveline en Omar