Stel cookie voorkeur in

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit:
 • Sylvia Spierenburg
  Lid College van Bestuur
   
 • Ronald de Groot
  Lid College van Bestuur

Ondersteuning

Het CvB wordt ondersteund en geadviseerd door:

 • het Centraal Bureau 
 • de scholen
 • de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen deze structuur zijn vastgelegd in de Statuten van Sophia Scholen, het Managementstatuut en het Reglement Schoolraad.