Stel cookie voorkeur in

Sociale veiligheid

De scholen van Sophia Scholen werken volgens de ‘gezonde school- werkwijze’. Deze werkwijze kenmerkt zich door vier pijlers:

  • beleid en regelgeving
  • gezondheidseducatie
  • signaleren en begeleiden
  • sociale omgeving

Veel scholen hebben hierbinnen gekozen voor de thema's: relaties & seksualiteit of welbevinden.

Door alle pijlers effectief en structureel op te pakken, werken scholen op een planmatige manier aan gezondheid en komen scholen in aanmerking voor het ‘gezonde school vignet’. Het vignet van de gezonde school biedt scholen erkenning, borging van beleid en een duidelijk kader, hetgeen getoetst en beoordeeld wordt door externe deskundigen. Het is een certificering voor de planmatige werkwijze die de school hanteert. Alle Sophiascholen zijn gecertificeerd.

Het beleidsplan Sociale Veiligheid wordt momenteel geactualiseerd.