Stel cookie voorkeur in

Passend Onderwijs

Wet op Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs van kracht geworden, waarmee de samenvoeging tussen het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek en Katwijk-Rijnsburg-Valkenburg een feit is. Duidelijke afspraken zijn gemaakt over de basiszorg op schoolniveau alsmede de zorg voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte. De ondersteuning die een kind nodig heeft wordt vastgelegd in een arrangement.

Maximale zorg
Scholen arrangeren zorg en begeleiding binnen de mogelijkheden van het toegekende schoolbudget en proberen op deze wijze de leerlingen de maximale zorg en begeleiding te bieden. Zo’n arrangement bestaat bijvoorbeeld uit begeleiding van een deskundige, specifiek lesmateriaal of het aanpassen van de werkplek van de leerling. Dat kan op de reguliere basisschool zijn of op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Samenwerkingsverband
De scholen worden daarin ondersteund door het samenwerkingsverband ´Duin- en Bollenstreek´. Voor de kinderen die nog extra ondersteuning krijgen met behulp van Meer handen in de Klas of leerlinggebonden financiering worden ontwikkelingsperspectieven geschreven. De financiering stopt met de komst van Passend Onderwijs voor nieuwe kinderen, maar voor de kinderen die reeds een beschikking hadden, is de financiering voortgezet tot medio 2016.