Stel cookie voorkeur in

Klachtenregeling

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het realiseren van veilige scholen met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had en heeft u een klacht, dan vernemen wij dit graag.

De klachtenregeling is dan van toepassing. Hiermee streven wij naar een zorgvuldige afhandeling van klachten, waarmee het belang van ouder, leerlingen, personeel en schoolleiding voorop staat.